< Cofnij

Wyzwania współczesnej protetyki słuchu

V Sympozjum Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu - Protetyka Słuchu w Medycynie
W dniach 28-29 marca odbyło się V Sympozjum Protetyki Słuchu. Zgromadziło wielu specjalistów z całej Polski. W ramach Sympozjum zorganizowano także I Forum Młodych Badaczy Diagnostyki i Terapii Niedosłuchów kierowane do studentów i doktorantów.

Przygotowano dla studentów spotkanie z pracodawcami jako dzień startu zawodowego „Zawód przyszłości - protetyk słuchu na rynku pracy”, oraz spotkania z ekspertami ZUS i kształtowania wizerunku z Fundacji Rozwoju Talentów.

Jak podkreślał, witając gości, Prorektor, profesor Ryszard Marciniak protetyka jest zawodem przyszłości dlatego, że już dziś na świecie niedosłyszy 500 mln ludzi, a liczba ta stale wzrasta. Rodzi to szereg bardzo poważnych problemów nie tylko zdrowotnych ale i społecznych. Dlatego tak ważna jest rola dobrze wykształconych protetyków słuchu.

Dr hab. Dorota Hojan-Jezierska, prof.UM; przewodnicząca Komitetu Naukowego Sympozjum przedstawiła dokonania Zakładu Protetyki Słuchu w ostatnich pięciu latach, podkreślając duże zaangażowanie studentów tego kierunku w różne działania prospołeczne. Podziękowała także firmom, z którymi Zakład współpracuje.

Tradycyjnie już osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju protetyki słuchu uhonorowane zostały laurem „Kryształowego Ucha”. W tym roku otrzymali je: dr Anna Furman i dr hab. Piotr Świdziński.

Wyjątkowy moment podpisania umów o współpracy pomiędzy Uczelnią a firmami SONOVA i SIVANTOS uświetnił uroczystość otwarcia V Sympozjum Protetyka Słuchu w Medycynie.  

» FOTOGALERIA