< Cofnij

XVI Konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii

W dniach 17-18 maja 2019 r. w Auditorium Maximum Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się już po raz szesnasty konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii.

Wydarzenie to zorganizowane zostało, podobnie jak w latach poprzednich, przez Instytut Akustyki Wydziału Fizyki UAM oraz Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii naszego Uniwersytetu.

W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników. Mieli oni możliwość wysłuchania 27 wykładów oraz 4 prezentacji producentów aparatów słuchowych. Podczas otwarcia i zamknięcia konferencji, zarówno Prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka (UAM), jak i dr hab. Bożena Wiskirska-Woźnica oraz dr n. med. Michał Karlik (UMP) podkreślili szczególny charakter tego spotkania, które wpisało się w obchody 100-lecia utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego i związane z tym 100-lecie akademickich studiów medycznych w Poznaniu. Zwrócono uwagę na istotę kontynuowania współpracy zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i dydaktycznej, zwłaszcza w aspekcie pojawiających się głosów o możliwości utworzenia w przyszłości federacji uniwersyteckiej.

W kuluarach prowadzono wiele ciekawych dyskusji naukowych, które - miejmy nadzieję - zaowocują w przyszłości kolejnymi wspólnymi projektami badawczymi.

Podczas konferencji zaprezentowano także najnowszy podręcznik w tej dziedzinie, tj. „Zarys foniatrii klinicznej” pod redakcją profesorów Antoniego Pruszewicza oraz Andrzeja Obrębowskiego oraz przy współpracy redakcyjnej dr n. med. Michała Karlika. To w jego gestii było także komputerowe opracowanie zarówno składu oraz rycin. Książka ta wydana została przez Wydawnictwo Naukowego naszego Uniwersytetu po 27 latach od poprzedniego podręcznika „Foniatria Kliniczna” (PZWL 1992).

XVI Konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii

XVI Konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii

XVI Konferencja z cyklu Akustyka w Audiologii i Foniatrii