< Cofnij

Baza bibliograficzna

Uprzejmie informujemy, że dzięki zaangażowaniu pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego zakończono wpisywanie rekordów do bazy bibliograficznej, obejmującej dorobek naukowy i promotorski za lata 1945-1990 osób będących pracownikami Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1950-1990. Jest to szczególnie cenny zasób w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, a co za tym idzie także jubileuszy 100-lecia Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Lekarskiego. Baza dostępna  jest na stronie Biblioteki Głównej UMP w zakładce "Bibliografia i bibliometria": www.bg.ump.edu.pl/expertus/expertus.php