< Cofnij

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy kadrę administracyjną i kierowniczą UMP do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego.

UWAGA! Rekrutacja została przedłużona do 11.12.2022 r.!

Jest to ostatni nabór do grupy 10-12 osobowej.
O przyjęciu do grupy decydowała będzie liczba punków z testu językowego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w załączeniu.

Kurs języka angielskiego realizowany jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem Biura Projektu: bteichert@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 63 (ul. Fredry 10, p. 145).

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie