< Cofnij

Interaktywne szkolenie dedykowane pytaniom testowym

Logotypy

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu dedykowanym pytaniom testowym.

W trakcie warsztatów Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie ewaluacji kwalifikacji studenta dowiecie się Państwo m.in.
- jak przygotować pytania testowe o różnym stopniu trudności?
- jak uniknąć najczęstszych błędów w formułowaniu pytań?
- jak wykorzystać platformę OLAT do ulepszania jakości pytań testowych?

Szkolenie przebiega w formie dwóch 5-godzinnych spotkań o charakterze warsztatowym. Kameralne grupy, dwoje prowadzących oraz liczne ćwiczenia praktyczne pozwolą Państwu na bieżąco rozwiązywać wszelkie trudności i wątpliwości. W konsekwencji, każdy z uczestników po ukończeniu kursu będzie dysponować bazą pytań testowych dobrej jakości, gotowych do wykorzystania w przebiegu zaliczeń/egzaminów.

Zapisu na szkolenie można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać „Zapisy warsztaty "Wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie ewaluacji kwalifikacji studenta"”.

Szkolenie jest certyfikowane oraz wiąże się z nadaniem 10 punktów twardych w ramach programu NESTOR.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika, a także Oświadczenie uczestnika.

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapisać się na dwie jego części w ramach jednej edycji.

Edycja I szkolenia:
cz. I - termin – 04.03.2019 r. - godz.9:00 - 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 05.03.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)

Edycja II szkolenia:
cz. I - termin – 04.03.2019 r. - godz.15:00 - 19:00 (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 05.03.2019 r. - godz. 15:00 -19:00 (max liczba uczestników - 10 osób)

Edycja III szkolenia:
cz. I - termin – 27.03.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 29.03.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)

Edycja IV szkolenia:

cz.I - termin – 27.03.2019 r. - godz. 15:00 - 19:00 (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 29.03.2019 r. - godz. 15:00 -19:00 (max liczba uczestników - 10 osób)

Edycja V szkolenia:
cz. I - termin – 10.04.2019 r. - godz. 9:00 - 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 11.04.2019 r. - godz. 9:00 -– 13:00 (max liczba uczestników - 10 osób)

Edycja VI szkolenia:
cz. I - termin – 10.04.2019 r. - godz. 15:00 - 19:00  (max liczba uczestników - 10 osób)
cz. II - termin – 11.04.2019 r. - godz. 15:00 - 19:00  (max liczba uczestników - 10 osób)

W ramach projektu planowana jest organizacja 35 edycji szkolenia (każda grupa 2 spotkania x 5 godziny) w ramach których łącznie udział weźmie 350 uczestników.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem nestor@ump.edu.pl lub Biuro Projektu nkuzniak@ump.edu.pl, tel. 61 854 60 41 (ul. Fredry 10, p. 143)