< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Nazwa stanowiska: Doktorant/stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Katedra i Zakład Patofizjologii; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Miasto: Poznań

Wymagania:

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym „Antagonizing detrimental cytokine signaling and angiogenesis to expand access and duration of peritoneal dialysis treatment”.
Celem projektu jest poznanie molekularnych podstaw angiogenezy rozwijającej się w otrzewnej podczas dializy otrzewnowej i wpływającej na efektywność terapii.

Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu mogą stanowić podstawę rozprawy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS20-LAP - NZ

Termin składania ofert: 25 listopada 2022

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:

Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszonych dokumentów oraz może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl
  3. Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 1.04.2021 r.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.