< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu nr 2019/33/B/NZ5/01989 pt. "Wpływ mikrośrodowiska płynu stawowego na przeżywalność, różnicowanie i starzenie się progenitorów chondrocytów" ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2021 r.

» Szczegółowe informacje