< Cofnij

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

Baner

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w Programie. Program zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i edukacji kobietom w wieku 50 lat i więcej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację całego Programu na lata 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/ wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego.

Ofert należy składać do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

» Szczegółowe informacje