< Cofnij

Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych

W dniach 1 do 5 lipca 2019 odbędzie się „Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych” w ramach Projektu pod nazwą: ,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0005/15-00

„Letni Uniwerek Umiejętności Praktycznych” odbywać się będzie w Centrum Symulacji Medycznej działającym na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i obejmować będzie 25 godzin zajęć praktycznych. Udział w nim jest bezpłatny. Podczas zajęć o charakterze warsztatowym 12 studentów medycyny II roku (kurs podstawowy) oraz 12 studentów V roku (kurs zaawansowany) będzie miało możliwość m.in.: wykonywać różnego rodzaju  procedury medyczne oraz rozwiązywać problemy medyczne podczas scenariuszy symulacyjnych.

Celem zgłoszenia należy wypełnić i przesłać na adres: sekretariatcsm@ump.edu.pl załączone dokumenty: (formularz osobowy uczestnika, oświadczenie uczestnika projektu).  Wersję oryginalną, papierową własnoręcznie podpisaną należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia kursu.

Rozpoczęcie zapisów: 6.06.2019 godz. 8:00

Zakończenie zapisów 12.06.2019

Potwierdzenie zakwalifikowania się oraz utworzenie listy rezerwowej 17.06.2019

Więcej informacji na stronie http://csm.ump.edu.pl/ oraz poprzez e-mail: sekretariatcsm@ump.edu.pl