< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysta-doktorant - wyniki postępowania

Kierownik Projektu badawczego pt. "Molecular footprints in the “-omics” of Neolithic humans left by adaptive processes and the onset of modern life-style diseases" ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 06.09.2021 r. 

» Szczegółowe informacje

 


9.09.2021 r.

Wyniki postępowania

Zgodnie z §3 ust.15 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki do udziału w realizacji projektu badawczego pt.: Molecular footprints in the “-omics” of Neolithic humans left by adaptive processes and the onset of modern life-style diseases (Ślady molekularne w "-omikach" ludzi epoki Neolitu pozostawione przez procesy adaptacyjne a początek chorób związanych z nowoczesnym stylem życia, nr rej. 2017/26/E/NZ5/00851) pod kierunkiem dr Karoliny Wielgus zakwalifikowany został Pan mgr Mikołaj Danielewski.

Kierownik projektu,
/-/ Dr n. roln. Karolina Wielgus