< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysta - magistrant/magistrantka

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko stypendysta - magistrant/magistrantka w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS - NZ. Termin składania dokumentów upływa 23 czerwca 2019 o godz. 23:59.

» Szczegółowe informacje

 


5.07.2019 r.

Wyniki postępowania

Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki opłacane ze środków projektu pt. "Badanie wpływu nowych mechanizmów działania białek krypt komórkowych oraz czynników regulujących biosyntezę białka na rozwój oporności wielolekowej w chorobach nowotworowych" nr UMO-2018/30/E/NZ7/00614 uzyskała pani inż. Marta Leśniczak.