< Cofnij

Nabór na stanowisko stypendysty studenta

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego:

w ramach projektu NCN - SONATA
Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów częstego dawkowania,

realizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Chemii.

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nabór na stanowisko stypendysty studenta

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nabór do wykonania zadania badawczego:

w ramach projektu NCN - SONATA

Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów częstego dawkowania 

realizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Chemii

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

- Student po III roku kierunku Farmacji
- Praktyczna znajomość technik stosowanych w badaniach układów dostarczania leków (techniki chromatograficzne, techniki spektrofotometryczne)

- Znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany) 
- Zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań
Zadanie badawcze w ramach projektu:

Termin składania ofert: 10.10.2017

Forma składania ofert: elektronicznie

Warunki :

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

Osoba kontaktowa

Judyta Cielecka-Piontek, adres e-mail: jpiontek@ump.edu.pl, tel. (61) 61854-66-49