< Cofnij

Nabór na XII edycję Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi rekrutację kandydatów na XII edycję Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego.

Rekrutacja trwa do 15 września 2018 r. Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 425 godzin (w tym 275 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zjazdy raz w miesiącu - sobota i niedziela).

Informacje szczegółowe, program, kadra, rejestracja:

http://podyplomowe.ump.edu.pl/pl/kierunki/studia-podyplomowe-przygotowania-pedagogicznego

lub na stronie Pracowni Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii Wydziału Nauk o Zdrowiu:

http://www.edukacja.ump.edu.pl/sp.php

Kontakt

Pytania dot. rekrutacji, opłat, wymaganych dokumentów, sposobu rejestracji:

Mgr Nadia Majewska, e-mail: nmajewska@ump.edu.pl

Kwestie merytoryczne - program, harmonogram zjazdów, itp.

Mgr Anna Lewczuk, e-mail: alewczuk@ump.edu.pl