< Cofnij

Oferta pracy w ramach grantu NCN

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Poznań,
Nazwa stanowiska: student-stypendysta

Wymagania:
- studenci studiów II stopnia biotechnologii
- udokumentowany dorobek naukowy (abstrakty, publikacje itp.)
- znajomość technik biologii molekularnej i hodowli komórkowej (ze szczególnym naciskiem na pracę z lncRNA)
- doświadczenie w biotechnologii medycznej (onkologii)
- motywacja do badań podstawowych
- znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:
- CV
- dorobek naukowy

Opis zadań:
W ramach projektu magistrant będzie zajmować się badaniem poziomów ekspresji lncRNA w próbach pochodzących od pacjentów z czerniakiem, korelacja uzyskanych danych z danymi klinicznymi.

Typ konkursu NCN: OPUS - NZ
Termin składania ofert: 7 kwietnia 2017, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie - e-mail lub osobiście
Warunki zatrudnienia:

Kwota stypendium: 1 000 PLN miesięcznie.
Okres wypłacania stypendium: maksymalnie do 24 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Rozmowa może odbyć się w języku polskim lub angielskim.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Osoba do kontaktu: Tomasz Kolenda, Pracownia Genetyki Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań; e-mail: kolenda.tomek@gmail.com