< Cofnij

Oferta stypendialna w projekcie NCN - OPUS 14

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi rekrutację stypendystów do projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki: Oferta stypendialna