< Cofnij

Plan wydawniczy na 2017 rok

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Wydawnictw prof. dr. hab. Michała Musielaka uprzejmie informuję, że wnioski do Senackiej Komisji w sprawie przyjęcia publikacji do Planu wydawniczego na rok 2017 można składać w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań, ul. Bukowska 70  lub elektronicznie na adres wydawnictwo@ump.edu.pl - do 25 stycznia 2017 roku (wzór Wniosku wydawniczego na stronie www.wydawnictwo.ump.edu.pl, zakładka: Komisja Senacka).

Autorzy/Redaktorzy, prac które były w Planie wydawniczym na rok 2016, ale nie zostały złożone w Wydawnictwie Naukowym UMP, proszeni są o składanie Wniosku o przeniesienie do Planu wydawniczego na rok 2017 (wzór wniosku na stronie Wydawnictwa Naukowego UMP, zakładka: Komisja Senacka).


Z poważaniem
Kierownik Wydawnictwa Naukowego
Grażyna Dromirecka