< Cofnij

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych rozpoczyna działalność

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o uruchomieniu i oddaniu do użytku Pracowni Zwierząt Doświadczalnych (PZD) Uczelnianego Centrum Aparaturowego. Jednostka jest zarejestrowana na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 0035 i stanowi ośrodek, podlegający Użytkownikowi, którym jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Gatunki zwierząt, dla których PZD jest przystosowana lokalowo i funkcjonalnie to mysz domowa i szczur wędrowny.

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych jest ośrodkiem typu CV-I, w którym zwierzęta konwencjonalne utrzymywane są w warunkach częściowej izolacji (semi-barrier). Ponadto, dzięki wytyczeniu odpowiednich, niekrzyżujących się dróg komunikacji, różnicy ciśnień między pomieszczeniami i korytarzami oraz systemowi śluz osobowych oraz podawczych, w ośrodku możliwe jest utrzymywanie, obok zwierząt konwencjonalnych, zwierząt SPF (Specific Pathogen-Free), w tym z szczepów z upośledzonym układem odpornościowym.

W skład PZD wchodzą dwa pomieszczenia kwarantanny, trzy pomieszczenia bytowe (2 dla szczurów, 1 dla myszy), pomieszczenie przystosowane do badań behawioralnych, trzy pomieszczenia zabiegowo-doświadczalne, pracownia preparatyki, zmywalnia, sterylizatornia z autoklawem przelotowym, zaplecze magazynowe (5 pomieszczeń) oraz pomieszczenia biurowe. Dobrostan zwierząt związany z ich bytowaniem w odpowiednich warunkach klimatu pomieszczeń zapewnia system centralny, wyposażony w indywidualne czujniki temperatury i wilgotności.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt w PZD UCA jest:

Uwaga: przy składaniu wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej w Poznaniu oraz do Pełnomocnika Rektora ds. wydawania zezwoleń na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach (prof. dr hab. Ewa Florek) należy podać nazwę jednostki w pełnym brzmieniu (Pracownia Zwierząt Doświadczalnych Uczelnianego Centrum Aparaturowego), wskazując jako Użytkownika Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!