< Cofnij

Konkurs na Praktyki Wakacyjne i Wolontariat Medyczny w krajach tropikalnych

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" ogłasza kolejną edycję konkursu na Praktyki Wakacyjne i Wolontariat Medyczny w krajach tropikalnych. Praktyki będą odbywać się w objętych opieką Fundacji przychodniach i szpitalach misyjnych.

Jesteś studentem jednego z kierunków medycznych i chcesz odbyć praktyki w Afryce? Zapoznaj się z regulaminem umieszczonym na poniższej stronie i wypełnij dokumenty z zakładki "Praktyki wakacyjne": http://www.medicus.ump.edu.pl/wolontariat.

Jesteś początkującym lekarzem, pielęgniarką, położną, stomatologiem i chcesz poświęcić kilka miesięcy pracy pacjentom w tropiku? Regulamin i dokumenty, których potrzebujesz znajdują się na dole strony w zakładce "Wolontariat Medyczny": http://www.medicus.ump.edu.pl/wolontariat.

W obu przypadkach komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Wolontariatu Fundacji przy ul. Grunwaldzkiej 86 (tel. 61 862 13 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.

Zdjęcie