< Cofnij

Przypomnienie o terminie wykorzystania środków finansowych

P.T.
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UMP

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że termin wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2014 r. na działalność statutową oraz na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców - ustala się na dzień 30 listopada 2015.

Jednocześnie nadmieniam, że decyduje data zapłaty faktury!


Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą