< Cofnij

Punkt pobrań będzie nieczynny

Uprzejmie informuję, że z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie firmy ALAB Laboratoria Sp. z o. o. Punkt pobrań mieszczący się w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ul. Przybyszewskiego 39 będzie nieczynny dnia 6.09.2017 r.

Osoby będą kierowane do innych punktów.

Prezes Zarządu
Radosław Krawczykowski