< Cofnij

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”. 

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Projekt realizowany przez OPEN wychodzi naprzeciw owym problemom, a my chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogłyby z niego skorzystać.

Projekt zakłada dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową
i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 601 061 848, mailowo: rehabilitacja@open.poznan.pl lub na stronie projektu: www.rehabilitacja-open.pl

Plakat