< Cofnij

Rekrutacja wykładowców do prowadzenia szkolenia

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 poszukujemy wśród pracowników UMP osób gotowych dołączyć do grona trenerów szkoleń realizowanych w ramach projektu (szkolenia realizowane są pod patronatem programu NESTOR).

Aktualnie poszukujemy prowadzących dla szkolenia
pt. "Efektywne przekazywanie informacji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych".

Celem szkolenia będzie zdobycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności tworzenia efektywnych w przekazie oraz atrakcyjnych dla studentów prezentacji dydaktycznych z wykorzystaniem programów Microsoft Power Point i/lub Prezi.

Szczegółowe informacje wraz z terminami rekrutacji  znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz