< Cofnij

Sprawozdanie z wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych za 2017 r.

Szanowni Państwo,
Kierownicy i pracownicy Katedr, Zakładów i innych Jednostek UMP

Wzorem roku ubiegłego - na polecenie Pana Prorektora Prof. dr hab. Michała Nowickiego - w związku z koniecznością raportowania dobrostanu zwierząt na potrzeby Ministerstwa zgodnie z ustawą poz. 266 z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych uprzejmie proszę o SKRUPULATNE i NIEZWŁOCZNE (do 12 marca 2018 roku) wypełnienie załączonych formularzy w formie plików Excel (z wyjaśnieniami w pdf). Zawracam uwagę na kolejność wypełniania formularzy (wewnętrzna struktura uzupełnia się automatycznie po wypełnieniu kolejnych pól) oraz zgodność z wnioskami do Lokalnej Komisji Etycznej na badania w roku 2016 (np. załącznik 7).  Proszę zwrócić szczególną uwagę na plik: 2016-2107_wytyczne dotyczące sprawozdań zespołów ds. dobrostanów.

Wszystkie dane (w tym formularze) zostały umieszczone w  systemie WISUS P → aktualności.

UWAGA: zabronione są własne modyfikacje plików raportowych typu zmiana edycji, zmiana układu kolumn itd. 

Brak lub spóźnienie dostarczenia pełnego raportu (prawidłowo wypełnionego) będzie skutkowało NATYCHMIASTOWYM zawieszeniem wszystkich obecnie prowadzonych badań przez osobę odpowiedzialną za raportowanie - KIEROWNIKA BADANIA (wytyczne Ministerstwa).  


Z wyrazami szacunku i poważania
Pełnomocnik Rektora do Spraw Dobrostanu Zwierząt
dr hab. Krzysztof Kus