< Cofnij

Szkoła Nestorów Nauki UAM - wykład prof. Marka Figlerowicza

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na spotkanie Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasze zaproszenie przyjął Pan Profesor Marek Figlerowicz z Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, który wygłosi wykład pt.: "W poszukiwaniu naszych przodków - społeczeństwo państwa Piastów".

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online: https://youtube.com/live/gjESdLYZnKY?feature=share


Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
- chemik i biolog, profesor nauk biologicznych, członek korespondent PAN i PAU. Od 2011 do 2023 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Od 2004 roku kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz biologii molekularnej i systemowej RNA. Odbył liczne staże badawcze we Francji oraz USA. Podstawowymi obiektami jego zainteresowań są genomy oraz transkryptomy zarówno wirusowe, roślinne, jak i człowieka. Obecnie realizowane projekty dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka, archeogenomiki oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji. Od 2020 do 2022 roku kierownik grupy zajmującej się diagnostyką COVID-19 oraz genomiką SARS-CoV-2 – współtwórca pierwszego polskiego testu do diagnostyki COVID-19 a następnie COVID-19 i grypy. Współautor ponad 200 artykułów opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 13 patentów międzynarodowych i krajowych. Kierownik około 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Poza działalnością naukową pasjonuje się filozofią i historią.

Lista uzyskanych nagród, wyróżnień i odznaczeń obejmuje między innymi: Stypendium Rządu Francuskiego, Srebrny Medal LABOR OMNIA VINCIT – przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej, Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Statuetkę Honorową Hipolita Cegielskiego oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej”, Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji i Nauki za działalność wdrożeniową, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Serdecznie zapraszamy.


prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski i dr Izabela Cytlak

Szkoła Nestorów Nauki UAM
Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM

Plakat