< Cofnij

Szkolenia organizowane przez Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”


Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Szkolenia organizowane są w nawiązaniu do Regulaminu Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Zarządzenie nr 159/21 Rektora UMP z dnia 21 grudnia 2021 r.), w szczególności do zapisów dotyczących zweryfikowania spójności pomiędzy treścią pytań testowych a efektami uczenia się (I. PRZEPISY OGÓLNE, § 4).

Dostęp do Regulaminu: https://citk2.ump.edu.pl/regulaminy-1/

Szkolenia realizowane są w trybie stacjonarnym w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, ul. Parkowa 2

Zapisu na szkolenie można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY → POLAT → PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać „Zapisy warsztaty" - Efektywne kształcenie.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Zgłoszeniowy, a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Uwaga - dla każdego ze szkoleń należy wypełnić odrębny komplet dokumentów.

I. Warsztaty "Kompleksowe ocenianie" - 4h
Terminy spotkań:
Edycja 4 - 02.03.2022 r., godz. 9:00-12:00 (rejestracja do 28.02.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 5 - 07.03.2022 r., godz. 13:30-16:30 (rejestracja do 02.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 6 - 10.03.2022 r.,  godz. 9:00-12:00 (rejestracja do 07.03.2022 r. do godz. 15:00)

II. Warsztaty "Egzamin szyty na miarę" - 3 h
Terminy spotkań:
Edycja 4 - 15.03.2022 r., godz. 11:00-13:15 (rejestracja do 10.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 5 - 18.03.2022 r., godz. 11:45-14:00 (rejestracja do 15.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 6 - 21.03.2022 r., godz. 9:00-11:15 (rejestracja do 16.03.2022 r. do godz. 15:00)

III. Warsztaty "Analiza egzaminu" - 2 h
Terminy spotkań:
Edycja 4 - 15.03.2022 r., godz. 13:15-14:45 (rejestracja do 10.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 5 - 18.03.2022 r., godz. 14:00-15:30 (rejestracja do 15.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 6 - 23.03.2022 r., godz. 9:00-10:30 (rejestracja do 16.03.2022 r. do godz. 15:00)

IV. Warsztaty "Techniczne przygotowanie" - 6h
Terminy spotkań:
Edycja 4 - 07.03.2022 r., godz. 9:00-13:30 (rejestracja do 02.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 5 - 10.03.2022 r., godz. 09:00-13:30 (rejestracja do 07.03.2022 r. do godz. 15:00)
Edycja 6 - 15.03.2022 r., godz. 13:00-17:30 (rejestracja do 10.03.2022 r. do godz. 15:00)

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail nkuzniak@ump.edu.pl lub tel. 61 854-60-41 (Collegium Maius, ul. Fredry 10, p. 145).

Załączniki:

» Zaproszenie

"Kompleksowe ocenianie"
» Formularz Zgłoszeniowy
» Oświadczenie

"Egzamin szyty na miarę"
» Formularz Zgłoszeniowy
» Oświadczenie

"Analiza egzaminu"
» Formularz Zgłoszeniowy
» Oświadczenie

"Techniczne przygotowanie"
» Formularz Zgłoszeniowy
» Oświadczenie