< Cofnij

Szkolenia RPK

Rozwój potencjału badawczego instytucji. Czyli jak uczyć się od najlepszych? Projekty H2020 ERA Chairs i Twinning.

5 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie pt.: "Rozwój potencjału badawczego instytucji. Czyli jak uczyć się od najlepszych? Projekty H2020 ERA Chairs i Twinning". Spotkanie kierujemy do osób zainteresowanych rozwojem instytucji w określonych dziedzinach naukowych, budowaniem międzynarodowej i międzyinstytucjonalnej współpracy badawczej oraz tworzeniem i utrzymywaniem atrakcyjnego środowiska pracy dla wybitnych naukowców. Eksperci RPK przedstawią zasady konkursowe oraz wskazówki dotyczące przygotowania wniosków. Doświadczeniem z realizacji projektu w konkursie ERA Chairs podzieli się dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

 » Zaproszenie
 » Program

 

Wiosenny apetyt na stypendium. Czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)?

Naukowców posiadających co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora zapraszamy 19 kwietnia br. na warsztaty „Wiosenny apetyt na stypendium. Czyli jak zdobyć grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)?”. Eksperci RPK przedstawią w jaki sposób stworzyć indywidualny projekt badawczo – szkoleniowy by miał on szanse na pozytywna ocenę ekspertów Komisji Europejskiej. Spotkanie kierowane jest do naukowców, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje badawcze, a także wzmocnić międzynarodowy wymiar kariery poprzez realizację grantu za granicą.

 » Zaproszenie
 » Program