< Cofnij

Szkolenie "Zarządzanie informacją w procesie kształtowania ścieżki rozwoju studenta"

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału szkoleniu pn. "Zarządzanie informacją w procesie kształtowania ścieżki rozwoju studenta".

Szkolenie realizowane będą w formie 1 spotkania trwającego 5 h dydaktycznych, kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów klinicznych.

Uczestnikom przyznane zostanie 8 punktów edukacyjnych w ramach programu NESTOR.

Terminy spotkań:

Zapisu na szkolenia można dokonać w systemie WISUS, zakładka SYSTEMY --> POLAT --> PROGRAM. Platforma pOLAT otworzy się w nowym oknie. Następnie w zakładce Courses na platformie pOLAT należy wybrać: Zapisy na warsztaty "Zarządzanie informacją w procesie kształtowania ścieżki rozwoju studenta".

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniony i dostarczony do Biura Projektu: Formularz Osobowy Uczestnika a także Oświadczenie uczestnika (do pobrania ze strony www UMP w ogłoszeniu o naborze).

Termin zgłaszania do udziału w szkoleniu:

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Załączniki:

» Zaproszenie
» Formularz
» Oświadczenie