< Cofnij

Warsztaty dla wnioskodawców – Dni NCN w Kielcach

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

- nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN,
- w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Warsztaty odbędą się w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r.:

- 10 maja, 10:00-16:00,
- 11 maja, 08:30-12:45.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/warsztaty-2017