< Cofnij

Zapraszenie do udziału w badaniu „Poszukiwanie klinicznych, biologicznych i środowiskowych czynników ryzyka otyłości u dzieci z ADHD”

Informujemy że w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prowadzone jest badanie „Poszukiwanie klinicznych, biologicznych i środowiskowych czynników ryzyka otyłości u dzieci z ADHD.”

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkich chętnych rodziców z dziećmi ze zdiagnozowanym ADHD. W czasie wizyty, która odbędzie się w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu, dokonamy: oceny klinicznej oraz neuropsychologicznej, wykonamy pomiary antropometryczne z dokładną analizą składu ciała, ocenimy lęk i stres badając reakcję ektodermalną oraz, po wyrażeniu dodatkowej, zgody pobierzemy krew do analiz endokrynologicznych i genetycznych. Możliwe jest, że badanie to w przyszłości pomoże w skuteczniejszym diagnozowaniu i leczeniu osób z ADHD.

Państwa dziecko nie odniesie bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w niniejszym badaniu.
Udział w badaniu nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem dla życia lub zdrowia.
Udziału w badaniu jest całkowicie dobrowolny z możliwością wycofania się z badania na każdym etapie jego trwania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Uzyskane w niniejszym badaniu przedmiotowe dane będą przetwarzane w sposób legalny i poprawny, z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i utrzymaniem poufności.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pod numerem telefonu 618491400.