< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w EBMA Conference 2019 w dniach 7-9 listopada 2019 r. w Łodzi

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do składania ofert na udziału w konferencji European Board of Assessors EBMA Conference 2019  w dniach 7-9 listopada 2019 r. w Łodzi.

Nabór realizowany jest w ramach projektu "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Nabór zgłoszeń trwa do dnia 19.07.2019 r. do godz. 15.00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie