< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w konferencji AMEE 2019 oraz w towarzyszących konferencji kursach

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do składania ofert na udziału w konferencji AMEE 2019 oraz kursach towarzyszących konferencji pn. „Essential Skills in Computer Enhanced Learning (ESCEL)” lub “Essential Skills in Simulation-based Healthcare Instructio”.

Nabór realizowany jest w ramach projektu "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy o dofinansowywanie POWR.03.05.00-00-Z084/17-00.

Konferencja AMEE 2019 oraz udział w towarzyszących konferencji kursach pn. „Essential Skills in Computer Enhanced Learning (ESCEL)” oraz  “Essential Skills in Simulation-based Healthcare Instructio”, odbędą  się w dniach  24.08.2019 - 28.08.2019 r. w Wiedniu.

Nabór zgłoszeń trwa do dnia 17.06.2019 r. do g. 15.00.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie