< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na udział w szkoleniu e-learningowym

Logotypy

Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”


Szanowni Państwo,

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych do składania ofert na udział w szkoleniach e-learningowym realizowanych przez AMEE, które odbywać się będą w okresie sierpień - grudzień 2021 r.

Udział w szkoleniu opłacony zostanie w ramach Projektu: "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
» Zaproszenie
» Formularz osobowy uczestnika
» Formularz zgłoszeniowy
» Oświadczenie