< Cofnij

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym zespołu jelita drażliwego

Informujemy, że w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prowadzone jest badanie zatytułowane: „Kompleksowe poszukiwanie wspólnych biomarkerów zespołu jelita drażliwego i współtowarzyszących zaburzeń psychicznych - rola mikrobioty jelitowej, metabolomu, diety i czynników genetycznych.”

Zapraszamy do udziału w badaniu wszystkich chętnych chorujących na zespół jelita drażliwego (IBS) w wieku 18-50 lat. W czasie wizyty, która odbędzie się w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu, dokonamy oceny klinicznej, przeprowadzimy analizę składu ciała, pobierzemy krew oraz stolec do badań genetycznych, poprosimy o wypełnienie stosownych ankiet. Mamy nadzieję, że przeprowadzone badania przyczynią się w przyszłości do lepszej opieki i terapii osób z zespołem jelita drażliwego.

Po zakończeniu badania każdy z pacjentów otrzyma zalecenia dietetyczne. Dodatkowo, przekazane zostaną zbiorcze wyniki badań genetycznych, badań metabolomu i mikrobiomu jelitowego wraz z wnioskami, które będą efektem niniejszego projektu.  

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i można się z niego wycofać na każdym etapie jego trwania. Zgodę na prowadzenie powyższego badania wyraziła Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a badanie jest całkowicie bezpieczne.

Uzyskane podczas prowadzenia badań dane będę przetwarzane w sposób legalny i poprawny, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności.

Chętnych prosimy o wypełnienie krótkiego formularza (czas wypełniania ok. 10-15 sekund), który znajdziecie Państwo po kliknięciu w link:

» Wypełnij formularz

Dziękujemy i zachęcamy do udziału w badaniu!

Zespół Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP