Akty prawne

Lp. Dokumenty dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022
1. Uchwała nr 168/20 Senatu UMP z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2
(ostatnia aktualizacja: 3.07.2020)
2. Uchwała nr 55/2021 ustalenia terminów rejestracji on-line (założenia konta, wybrania aplikacji na poszczególne kierunki studiów), zatwierdzenia danych w programie rekrutacyjnym, wniesienia opłaty rekrutacyjnej, składania wymaganych dokumentów, terminów ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia oraz terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022
» Załącznik nr 1 - Terminy egzaminów wstępnych 2021/2022

» Załącznik nr 2 - Terminy składania dokumentów, ogłoszenia list rankingowych oraz list przyjętych na studia 2021/2022
(ostatnia aktualizacja: 16.04.2021)
3. Uchwała nr 74/2021 Senatu UMP z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 56/2021 Senatu UMP z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik - Limity przyjęć 2021/2022
Uchwała nr 56/2021 Senatu UMP z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
» Załącznik - Limity przyjęć 2021/2022
(ostatnia aktualizacja: 6.05.2021)

 

Zobacz także