Wymagane dokumenty

» Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie oraz na studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia
» Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
» Studia niestacjonarne - pozostałe kierunki
» Pełnomocnictwo do reprezentowania kandydata w procesie rekrutacji
» Wzór zaświadczenia o średniej z egzaminów uzyskanej na studiach I stopnia

 

 

 

Zobacz także