< Cofnij

2. Konferencja Naukowa PODMIOT. SZTUKA - TERAPIA - EDUKACJA. KU ZROZUMIENIU PODMIOTOWOŚCI

Data wydarzenia: 23 września 2022

Szanowni Państwo,

dwie uczelnie -  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magadaleny Abakanowicz w Poznaniu współorganizują 2. Konferencję Naukową PODMIOT. SZTUKA - TERAPIA - EDUKACJA. KU ZROZUMIENIU PODMIOTOWOŚCI, która odbędzie się 23 i 24 września 2022 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37a. Przedsięwzięcie to jest próbą spotkania i możliwością zaistnienia różnorodnych formacji dyskursywnych rozwijanych wokół PODMIOTU. Tytułowe: SZTUKA, TERAPIA i EDUKACJA stanowić mają swoistą ramę dla rozważań Uczestniczek i Uczestników, którzy z nakreślonym problemem zechcą się zmierzyć. Szczególnym aspektem rozważań konferencyjnych będzie zmienność podmiotowości we współczesności pełnej niepokoju i niepewności.

Organizatorzy stawiają sobie następujące cele:

Pełna informacja na temat Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.arteterapia2022.bok-ump.pl. Rejestracja konferencyjna odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną do 10 września 2022 roku. Zgłaszanie wystąpień i warsztatów (tytuły i abstrakty) - do 1 września 2022 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką Konferencji do wzięcia w niej  udziału.


Zapraszamy serdecznie,

Komitet Naukowy Konferencji
Komitet Organizacyjny Konferencji

Plakat