< Cofnij

I Ogólnopolska Konferencja "Geriatria i medycyna paliatywna"

Data wydarzenia: 27 lutego 2016
Szanowni Państwo,

w imieniu komitetu organizacyjnego zapraszam Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej

GERIATRIA i MEDYCYNA PALIATYWNA

Termin: 27 luty 2016 r.
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

Współorganizatorami konferencji są Katera i Klinika Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Specyfika chorobowości w geriatrii: delirium, alergie
- Medycyna paliatywna w geriatrii: zasady postępowania u chorego z zaawansowanym otępieniem, niewydolnością serca, niewydolnością oddechową, żywienie
- Zespoły geriatryczne: farmakoterapia geriatryczna, psychogeriatria, ból
- Warsztaty: zasady leczenia bólu i ran przewlekłych

Opłata rejestracyjna wynosi:
- opłata wczesna - 150 zł (wpłata do 31.01.2016 r.)
- opłata późna - 200 zł (wpłata do 23.02. 2016 r.)
- opłata studencka, seniorska - 75 zł
opłata obejmuje: udział we wszystkich sesjach i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje (kawa/herbata)

Rejestracja uczestników dostępna na stronie: www.kmp.ump.edu.pl