< Cofnij

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

Data wydarzenia: 5 października 2015

Rektor i Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016,

która odbędzie się 5 października 2015 roku o godz.11.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.


Program uroczystości:
- Hymn państwowy
- Otwarcie uroczystości i powitanie gości
- Przemówienie inauguracyjne Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego
- Uroczysta Immatrykulacja
- Przemówienie przedstawiciela młodzieży
- Wręczenie wyróżnień i nagród
- Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
- Wykład pt.: „Migrena na tle innych samoistnych bólów głowy”- prof. dr hab. Wojciech Kozubski
- Gaudeamus

Mając na uwadze podniosłość naszej wspólnej uroczystości, wierzę w liczny udział pracowników naszej Uczelni.

Studentów wszystkich lat proszę o gremialny udział w tej uroczystości.

Kierowników jednostek proszę o wcześniejsze poinformowanie o uroczystości studentów odbywających ćwiczenia w danej jednostce.

5 października 2015 roku zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne dla wszystkich kierunków i lat studiów.


Rektor
/-/ prof. dr hab. Jacek Wysocki