< Cofnij

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: Senior w zdrowiu i chorobie"

Data wydarzenia: 2 czerwca 2017

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie: Senior w zdrowiu i chorobie".

Termin: 2 czerwca 2017 r.
Miejsce: Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, Poznań

Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej
we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Poczucie sensu życia osób starszych.
- Walidacja gerontologiczna.
- Opieka nad osobami starszymi w domu i instytucji.
- Postrzeganie starości w różnych kulturach.
- Aktywizacja seniorów.
- Sprzęt i metody ułatwiające pracę z seniorem i jego rodziną.
- Edukacja zdrowotna.
- Jakość opieki.
- Varia

Planowana jest sesja studencka i plakatowa.

» Komunikat II