< Cofnij

Konferencja "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie"

Data wydarzenia: 2 czerwca 2016

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE:
Problemy zdrowotne osób starszych: profilaktyka, leczenie, rehabilitacja, opieka

2 czerwca 2016 r.,
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, ul. Bukowska 70, Poznań

Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego Katedry Profilaktyki Zdrowotnej we współpracy z Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:
- Gerohigiena
- Wielkie zespoły geriatryczne
- Specyfika przebiegu procesu chorobowego w starości
- Opieka nad osobami starszymi
- Usprawnianie ruchowe, poznawcze, społeczne
- Obciążenie opiekunów
- Edukacja seniorów
- Wsparcie społeczne seniorów
- Różne inicjatywy podejmowane na rzecz mniej sprawnych seniorów.

» Komunikat nr I
» Komunikat nr II