< Cofnij

Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Data wydarzenia: 16 października 2015

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

z wielką radością chcielibyśmy zaprosić do udziału w Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego - 17. Dniu Andrologicznym, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2015 roku w Luboniu.

Tematyka sympozjum dotyczyć będzie aktualnych zagadnień andrologii klinicznej, postępów w diagnostyce andrologicznej oraz najnowszych odkryć z zakresu nauk podstawowych związanych z męskim układem płciowym. Szczególny nacisk położony zostanie na tematy interdyscyplinarne. Zaproszeni zostaną wykładowcy krajowi i zagraniczni o bogatym dorobku w zakresie prezentowanej tematyki. Jesteśmy przekonani, że poruszane zagadnienia spotkają się z dużym zainteresowaniem wszystkich zajmujących się andrologią w zakresie nauk podstawowych, diagnostyki laboratoryjnej, jak i praktyków klinicznych.

Miejscem obrad będzie Hotel Poznański w Luboniu.

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prof. Piotr Jędrzejczak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Więcej informacji: www.pta2015.pl