< Cofnij

Konferencja "Porozumiewam się, więc jestem"

Data wydarzenia: 2 grudnia 2016

Stowarzyszenie Na Tak zaprasza na VI konferencję z cyklu "Spotkania Na Tak", noszącą tytuł "Porozumiewam się, więc jestem".

Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyć będą szerokiego aspektu porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną i wpływu komunikacji na budowanie podmiotowego stosunku otoczenia społecznego wobec nich.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Jej program został tak zaprojektowany, by szerokie grupy osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i pracujących z nimi specjalistów oraz wolontariuszy mogły zaczerpnąć wiedzy i refleksji związanej z porozumiewaniem się.

Pierwszego dnia konferencji spotkamy się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37 ze specjalistami z USA, Niemiec i Polski. Zaprezentują oni nam różne podejścia do porozumiewania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcje poświęcone będą zarówno osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością, jak i osobom z lżejszymi problemami intelektualnymi i rozwojowymi. Spotkamy specjalistów pracujących z osobami porozumiewającymi się w niekonwencjonalny sposób oraz self-adwokatów, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które dzięki wysokim umiejętnościom komunikacyjnym samodzielnie występują w imieniu swojego środowiska.

» Szczegółowy program wystąpień

Drugi dzień konferencji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przy ul. Szamarzewskiego 89 tradycyjnie poświęcamy bezpośrednim spotkaniom małych grup warsztatowych z praktykami. Wśród nich znajdą się specjaliści pracujący zróżnicowanymi metodami wspomagającymi komunikację i porozumiewanie się. 

» Szczegółowy program warsztatów

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa technologii wspomagających komunikację z całej Europy.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia konferencji wszystkie zagraniczne wystąpienia będą tłumaczone na język polski. Wystawcom zagranicznym towarzyszyć będzie tłumacz.

Chcesz zapisać się na konferencję POROZUMIEWAM SIĘ, WIĘC JESTEM?

» Wypełnij formularz zgłoszeniowy


Plakat