< Cofnij

Konferencja "Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie - interdyscyplinarny model opieki"

Data wydarzenia: 27 listopada 2015
I Ogólopolska Konferecja Naukowo-Szkoleniowa
"Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie - interdyscyplinarny model opieki"
 
Termin:
27-28 listopada 2015 r.

Miejsce:
Hotel Poznański, Luboń k/ Poznania, ul. Krańcowa 4

Rada Programowa:
dr Maciej Sobkowski
prof. dr hab. Stefan Sajdak
mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr. hab. Jacek Wysocki

» Program konferencji