< Cofnij

Ogólnopolska Konferencja nt. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące"

Data wydarzenia: 9 października 2018

Baner

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję nt. "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące" ("ADHD - Attention Deficit Psychohyperactivity Disorder and coincidental disfunctions/disorders").

Konferencja organizowana jest przez Zespół Zadaniowy Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jest współfinansowana z funduszy na Działalność Upowszechniającą Naukę PAN.

Konferencja dedykowana jest lekarzom, psychologom, nauczycielom i rodzicom dzieci chorych.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie okazją do wymiany poglądów naukowych, a także integracją środowisk i działań instytucji zajmującymi się dziećmi i młodzieżą z ADHD.

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.adhd2018.bok-ump.pl

Zapraszamy do udziału.


Łączymy wyrazy szacunku

prof. dr hab. Bożena Galas-Zgorzalewicz
Przewodnicząca
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

prof. dr hab. Ewa Mojs
Sekretarz
Zespołu Zadaniowego Neurologii Dziecięcej
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN