< Cofnij

Ogólnopolska Konferencja "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku"

Data wydarzenia: 15 października 2018

Baner

Drodzy Państwo!

Człowiek separuje się od innych Zwierząt na poziomie mentalnym i społecznym, poddając je różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Co z innymi podmiotami? W cyklu konferencji zatytułowanych łączącym je tytułem „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji. Obecna edycja uzyskała uszczegółowienie opisane z dylematem „Bezpieczeństwo czy zniewolenie?".

Społeczna percepcja różnego rodzaju działań jest dwoista, z jednej strony budzi konotacje pozytywne- hodowla, ochrona. Z drugiej negatywne - eksploatacja uwięzienie), stąd warto jej się bliżej przyjrzeć.

Zapraszając Państwa na trzecią edycję konferencji, liczymy na burzliwe dyskusje i inspirujące głosy. W głównej mierze pragniemy się skupić na tematyce współpracy ze zwierzętami podczas terapii, eksperymentach naukowych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego, etycznych i ekologicznych konsekwencjach traktowania zwierząt jako towaru, a także problemami związanymi z myślistwem. Planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe. Przewidujemy także organizację panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów do spraw żywienia oraz osób czynnie uczestniczących w działaniach organizacji prozwierzęcych.

» Więcej informacji: www.praktykiwobeczwierzat.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Hanna Mamzer