< Cofnij

Summer School 2016

Data wydarzenia: 13 czerwca 2016

14th INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IN HEALTH PROMOTION
Health Promotion in different stages of life: From early childhood to healthy ageing.

W dniach 13-17 czerwca 2016 odbędzie się na Naszym Uniwersytecie 14 edycja międzynarodowej Szkoły Letniej Promocji Zdrowia organizowana przez Katedrę Nauk Społecznych i Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jak co roku hasłem przewodnim spotkania będzie promocja zdrowia. Tym razem dyskutować będziemy o promocji zdrowia na różnych etapach życia człowieka, od dzieciństwa do późnej starości.

W tym roku na Summer School przyjadą goście z czterech uczelni partnerskich: University of Applied Sciences Esslingen, w Niemczech, Howest University of Applied Sciences w Belgii, Universitat de les Illes Balears z Hiszpanii oraz Fontys University w Holandii.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wykłady, prezentacje studenckie i warsztaty, których celem będzie wymiana poglądów, dyskusja i porównanie sytuacji opieki medycznej w różnych krajach europejskich.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego 37, w sali 2.09.


Dr Jan Domardzki
koordynator Summer School» Program Summer School
» Plakat