< Cofnij

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chirurgia Dziecięca"

Data wydarzenia: 3 marca 2017

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Już teraz serdecznie zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową "Chirurgia Dziecięca", organizowaną przy współudziale Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UMP oraz SKN Chirurgii Dziecięcej UM. Przygotowywane spotkanie naukowe odbędzie się w Poznaniu, w dniach 3-4 marca 2017 roku.

Pierwszego dnia (piątek) przeprowadzonych zostanie szereg zajęć warsztatowych - również z wykorzystaniem trenażerów laparoskopowych - kładących nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych, które w chirurgii dziecięcej są niezwykle istotne. Natomiast drugi dzień (sobota) to trzy sesje tematyczne, w czasie których przedstawione zostaną zagadnienia związane z opieką nad pacjentem chirurgicznym w okresie przed i pooperacyjnym. Tego dnia odbędzie się również sesja konkursowa, podczas której studenci oraz lekarze-stażyści z całej Polski będą mieli okazję zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych oraz ciekawych przypadków klinicznych z zakresu chirurgii dziecięcej. Chcielibyśmy szczególnie zachęcić do udziału w tej sesji oraz nadsyłania prac naukowych tematycznie związanych z problematyką chirurgii wieku rozwojowego. Oczywiście czynny oraz bierny udział we wszystkich wydarzeniach wchodzących w skład programu Konferencji jest bezpłatny.

Pragniemy poinformować, że VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Chirurgia Dziecięca" została objęta honorowym patronatem przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Ewę Wender‑Ożegowską. Dodatkowo za udział w Konferencji przyznawane będą punkty edukacyjne.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Komitet Organizacyjny