< Cofnij

Wykład otwarty „Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence”

Data wydarzenia: 21 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Epigenetics: coordinated gene regulation beyond the DNA sequence”, który wygłosi PD Dr. Philipp Rathert (University of Stuttgart).

Termin:
21 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 11:00

Miejsce:
Sala Różyckiego, Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6.

Wstęp wolny!


Prof. Philipp Rathert jest docentem oraz wykładowcą Instytutu Biochemii na Uniwersytecie w Stuttgarcie.

W 2007 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jacobsa w Bremen, a następnie związał swoje życie zawodowe ze stażami w firmach biotechnologicznych: Active Motif (Belgia) i Cellzome (Niemcy). Kolejno rozwinął swoje zainteresowania badawcze w Instytucie Patologii Molekularnej w Wiedniu, gdzie między innymi opublikował wyniki swoich prac w czasopiśmie „Nature”  opisując mechanizm zmian upakowania chromatyny odpowiedzialny za oporność na inhibitory BET w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Od 2015 roku jest niezależnym pracownikiem badawczym na Uniwersytecie w Stuttgarcie, gdzie bada istotne dla choroby molekularne mechanizmy epigenetyczne. W szczególności w swoich badaniach koncentruje się na zrozumieniu zmian upakowania chromatyny w różnych typach nowotworów.

Jest dwukrotnym laureatem prestiżowego stypendium Marii Skłodowskiej- Curie, EU oraz beneficjentem grantów pochodzących z różnych instytucji dofinansowujących badania, takich jak: DFG, DLR, Wilhelm Sander Fooundation czy German Cancer Aid.

Plakat