< Cofnij

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

Data wydarzenia: 14 września 2016

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
HISTORIA MEDYCYNY I FARMACJI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

14-16 września 2016 r., Poznań
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A

Od stuleci historia medycyny i farmacji jest obszarem wiedzy ważnym dla refleksji nad rozwojem oraz kształtowania tożsamości zawodów medycznych. Siłą napędową ruchu naukowego w tym zakresie są towarzystwa i czasopisma zajmujące się problematyką historii medycyny i farmacji oraz historii i filozofii nauki, natomiast podstawowym zapleczem – katedry, zakłady, muzea i pracownie historii medycyny, pielęgniarstwa i farmacji.   
Na przełomie XX i XXI wieku dokonały się istotne przemiany zmiany zaplecza i form życia naukowego w zakresie historii medycyny i farmacji, których rozpoznanie jest najważniejszym przesłaniem kolejnego zjazdu osób prowadzących badania w tym zakresie.

Internetowa strona Zjazdu: http://www.pthmif.ump.edu.pl/