< Cofnij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na partnera społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

» Więcej informacji
» Karta zgłoszenia partnera